Aanmelden (en procedure)

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor deze school?

Voor ouders van nieuwe kleuters

Door middel van publicaties en een persoonlijke uitnodiging, verzorgd door de Gemeente Horst aan de Maas worden ouders uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst geattendeerd op het feit dat ze hun kind (dat 4 jaar is of wordt) voor het komende schooljaar kunnen aanmelden.

De aanmeldingsdag voor het schooljaar 2023-2024 is donderdag 19 januari 2023 van 15.00 tot 17.00 uur.

Voor ouders die in de loop van een schooljaar willen aanmelden

Ouders die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bijv. in verband met een verhuizing) kunnen contact opnemen met de directie van onze school. Na de aanmelding ontvangen de ouders een schriftelijke bevestiging.

Het aanmeldingsformulier

U kunt uw kind aanmelden voor onze school met behulp van onderstaand aanmeldingsformulier. Wij verzoeken u, indien mogelijk, het formulier persoonlijk af te komen geven op school. We kunnen dan meteen een afspraak maken voor een intakegesprek. Klik hieronder op de link voor het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling.

De aanmeldingsprocedure

Dynamiek scholengroep heeft beleid gemaakt omtrent de aanmeldprocedure. U kunt deze bekijken door op onderstaande link te klikken.

Procedure Dynamiek scholengroep - De Schakel aanmelding en inschrijving van een leerling.

Wenmomenten

Er worden 2 wenmomenten door school ingepland op woensdag in de weken voordat het kind vier jaar wordt van half negen tot half één. 

Eerste schooldag kleuters

Een kind komt daags nadat het 4 jaar geworden is naar school. Wordt een kind 4 jaar in de eerste schoolweek? Dan start het direct na de zomervakantie. (eerste schooldag) 3 Weken voor de zomervakantie laten we geen nieuwe kinderen meer toe. Deze starten na de zomervakantie. Na een willekeurige vakantie start het kind op de maandag na deze vakantie.