Beknopte informatie

Veiligheid, Vertrouwen en Ontwikkelen!

De Schakel is een moderne, vitale basisschool in Broekhuizenvorst.

De Schakel schenkt aandacht aan de belangrijkste vak- en vormingsgebieden voor nu en in de toekomst.

Wij vinden de volgende vaardigheden belangrijk:

 • Samenwerken en zelfregulering
 • Communiceren
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Creativiteit
 • Kristich denken
 • Probleemoplossend vermogen

De schakel DSC_7003

De Schakel:

 • een school waar leerlingen met veel plezier leren en leven en zich ontwikkelen en waar leraren met plezier werken en leren
 • een school waar sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid en autonomie van de lerende
 • een school waar de waarden passie, plezier, partnerschap en prestatie zichtbaar zijn in het handelen van de leerkrachten en schoolleiding
 • een school waar educatief partnerschap belangrijk is en waar wordt gehecht aan een goede samenwerking en interactie tussen ouders en school
 • een lerende organisatie die vorm en inhoud geeft aan het samen leren op alle niveaus
 • een veilige school waar in goed onderling vertrouwen wordt geleerd en gewerkt
 • een school met nadruk op goede relaties; goed contact met elkaar, met de leerlingen en met hun ouders.

De volgende kernwoorden passen dan ook bij onze school :

 • innoveren
 • ontdekken
 • onderzoeken
 • ontwerpen,
 • creëren 
 • partnerschap
 • samen leren

De Schakel daagt uit tot leren!

 • synergie creëren
 • afstemmen
 • verbinden
 • zelfregulering
 • van reactief naar creatief
 • fouten maken mag