Over De Schakel

Veiligheid, Vertrouwen en Ontwikkelen!

De volgende drie pijlers gaan we het komend schooljaar verder gestalte geven: Veiligheid, Vertrouwen, Ontwikkelen.

Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, andere taken gaan doen in de school: dit geeft veranderingen. Natuurlijke willen we ook bestaande kwaliteiten vasthouden. ‘Samen leren’ hopen we op een mooie wijze vorm te gaan geven, met kinderen, met ouders en andere betrokkenen bij de school.

Onze uitdagingen voor de komende jaren....

Werken vanuit  een gezamenlijke missie-visie waarin Veiligheid, Vertrouwen en Ontwikkelen centraal staan.

Vreedzame school

In alle groepen beginnen we in schooljaar 2017-2018 met het programma ‘De Vreedzame School’. Centraal staat het streven om kinderen te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen en verantwoording te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. De eerste training voor het team heeft in de zomervakantie plaatsgevonden. Voor wie al meer wil weten:Vreedzame school.

Onderwijs met behulp van tablets

De inzet van tablets bij het onderwijs in groep 7/8 is goed bevallen. Leerkracht en kinderen zijn zeer te spreken hierover. De kinderen zijn gemotiveerder, het programma werkt adaptief (dus meer op niveau van het individuele kind) en de leerkracht heeft meer info waardoor hij gerichter en beter instructie kan geven. We gaan de inzet van tablets en het gebruik van Snappet daarom uitbreiden: alle kinderen en leerkrachten van groep 4 tot en met 8 gaan vanaf schooljaar 2017-2018 met een tablet en met Snappet leren werken. 

Onderzoekend leren

Afgelopen schooljaar hebben we een mooie start gemaakt met onderzoekend leren. Werken vanuit onderzoeksvragen is in alle groepen al goed gelukt. Deze lijn willen we vasthouden en we verwachten dat kinderen met de juiste begeleiding hier steeds zelfstandiger en beter in worden.

Samenwerking met De Bottel

Vanaf 2017-2018  gaan we intensief (onderwijsinhoudelijk) met de Bottel samenwerken. We hebben gezamenlijke studiedagen en werkoverleggen gepland. Tijdens deze momenten staan de volgende drie zaken steeds op het programma:

  • Vreedzame School
  • Snappet (onderwijs met behulp van een tablet)
  • SOOOL (samen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren)

 

 Samen hebben we er heel veel zin in!

Tot ziens op De Schakel!