Over De Schakel

Veiligheid, Vertrouwen en Ontwikkelen!

De volgende drie pijlers gaan we ook het komend schooljaar verder gestalte geven: Veiligheid, Vertrouwen, Ontwikkelen.

Ook dit schooljaar komen we weer enkele nieuwe mensen op school. Nieuwe ideeën, andere taken gaan doen in de school: dit geeft veranderingen. Natuurlijke willen we ook bestaande kwaliteiten vasthouden. ‘Samen leren’ hopen we op een mooie wijze vorm te gaan geven, met kinderen, met ouders en andere betrokkenen bij de school.

Onze uitdagingen voor de komende jaren....

Werken vanuit  een gezamenlijke missie-visie waarin Veiligheid, Vertrouwen en Ontwikkelen centraal staan.

Vreedzame school

In alle basisgroepen gaan we verder met het programma ‘De Vreedzame School’. Centraal staat het streven om kinderen verder te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen en verantwoording te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.  Het komend schooljaar (2018-2019) gaan we ook mediatoren opleiden.  Voor wie meer wil weten:Vreedzame school.

Onderwijs met behulp van tablets

De inzet van tablets bij ons onderwijs bevalt goed. Leerkrachten en kinderen zijn zeer te spreken hierover. De kinderen zijn gemotiveerder, het programma Snappet werkt adaptief (dus meer op niveau van het individuele kind) en de leerkracht heeft meer info waardoor hij gerichter en beter instructie kan geven. Komend schooljaar gaan we ons hier verder in verdiepen zodat we weer een stapje dichter bij het realiseren van gepersonaliseerd onderwijs komen. 

Onderzoekend leren

Afgelopen schooljaar hebben we het circuitmodel voor de wereld oriënterende vakken geïntroduceerd. Kinderen werkten samen groepsdoorbrekend aan thema's op verschillende manieren (meervoudige intelligenties) door het gehele gebouw.  De kinderen waren erg enthousiast hierover. Komend schooljaar gaan we dit model verder uitwerken en krijgen kinderen meer eigen inbreng hierbij.

Kindgesprekken

In het schooljaar 2018-2019 gaan de teams van De Schakel en De Bottel zich ook verdiepen in het voeren van goede kindgesprekken. We willen het komend schooljaar gebruiken om de leerkrachten hier nog vaardiger in te maken. We zien het voeren van gesprekken met kinderen als basis voor een goede relatie. We denken dat leerkrachten hierdoor nog beter in staat zullen zijn om goed aan te sluiten bij ieder kind op sociaal pedagogisch gebied, talentontwikkeling en leerdoelen. Natuurlijk hoort hier ook het geven en ontvangen van goede feedback bij.   Uiteindelijk zal dit bijdragen aan het meer zelf verantwoordelijk leren. 

Samenwerking met De Bottel

Vanaf 2017-2018  zijn we voor het eerst intensief (onderwijsinhoudelijk) met basisschool De Bottel uit Lottum gaan samenwerken op het gebied van de Vreedzame School.  Dit breiden we in 2018-2019 uit met kindgesprekken. We hebben ook nu weer gezamenlijke studiedagen en werkoverleggen gepland voor beide teams. Tijdens deze momenten staan dus op het programma:

  • Vreedzame School
  • Kindgesprekken

 

 


Samen hebben we er heel veel zin in!

Tot ziens op De Schakel!