Kwaliteitsteam

Kwaliteit van onderwijs verhogen, eigenaarschap bij leraren vergroten en innovatie vorm geven


Naar de schoolgids index


Vanaf schooljaar 2018-2019 is er op elke school een kwaliteitsteam. (KT) Dit team bestaat uit de directeur en leraren met specifieke kennisgebieden (bijvoorbeeld: taal, rekenen, gedrag, jonge kind specialist, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) en coaching vaardigheden.

Het doel is kwaliteit van onderwijs te verhogen, eigenaarschap bij leraren te vergroten en innovatie vorm te geven. Daarnaast zal het kwaliteitsteam (KT) er zorg voor dragen dat de doorgaande lijn voor de leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag (o.a. zorgniveau 2 en indien nodig 3) niet uit het oog wordt verloren.

Ons KT:

Hubertine Dirkx : KT lid ondersteuning 

Heidi Jacobs: KT lid kindgesprekken en meer-en hoogbegaafde kinderen

Miriam Derks-Jetten: KT lid vreedzame school en spelend leren in unit 1-2-3

Anke Tacken: KT lid thematisch werken

 

 

Klik hier voor de beleidsnotitie van Dynamiek met betrekking tot kwaliteitsteams.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids