Ouderraad


Naar de schoolgids index


De ouderraad is de officiële vereniging van alle ouders. Vergaderingen zijn altijd openbaar en de ouderraad is er om de belangen van ouders en kinderen te behartigen.

Leden en functies

Functie Naam
Voorzitter Eva van de Wijdeven
Secretaris Ilse Willems
Penningmeester Jolanda Ceelen
Lid Anastasia Evertz
Lid Annelieke Francken
Lid Franka Camps
Lid Maaike Kruijt
Lid Mirjam Bos-Geurtz
Lid Monika Mikula
Lid Monique Cleven
Lid Patrice Camatta-Gomes

 

Ouderbijdrage

De ouderraad is de officiële vereniging van alle ouders. Vergaderingen zijn altijd openbaar en de ouderraad is er om de belangen van ouders en kinderen te behartigen. Als u interesse heeft om zitting te nemen in de Ouderraad, kunt u zich melden bij één van de leden van de Ouderraad.

De school zal elk jaar met de Ouderraad overleggen welke activiteiten georganiseerd gaan worden.  In het algemeen betreft het steeds dezelfde activiteiten, te weten: Sinterklaas- en Kerstviering, carnaval, schoolreis, Schakeldag, Koningsdag en Pasen. De verschillende activiteiten worden georganiseerd door aparte werkgroepen. Voor deze werkgroepen zijn enthousiaste ouders ook van harte welkom. Laat het ons weten!


Download deze pagina Download de gehele schoolgids