Ouderraad


Naar de schoolgids index


De ouderraad is de officiële vereniging van alle ouders. Vergaderingen zijn altijd openbaar en de ouderraad is er om de belangen van ouders en kinderen te behartigen.

Leden en functies

Functie Naam
Voorzitter Eva van de Wijdeven
Secretaris Ilse Willems
Penningmeester Jolanda Ceelen
Lid Anastasia Evertz
Lid Annelieke Francken
Lid Franka Camps
Lid Maaike Kruijt
Lid Mirjam Bos-Geurtz
Lid Monika Mikula
Lid Monique Cleven
Lid Patrice Camatta-Gomes

 

Ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt er geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd door de scholen van Dynamiek Scholengroep. Dit hebben de ouderverenigingen/ ouderraden in overleg met Dynamiek besloten. In het kader van gelijke kansen stelt Dynamiek voor élk kind een bedrag beschikbaar voor activiteiten die voorheen betaald werden uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Een betekenisvolle en rijke leeromgeving is onderdeel van onze onderwijsvisie. Dynamiek vindt het belangrijk dat álle kinderen (ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond) mee moeten kunnen doen.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids