Cito toetsen


Naar de schoolgids index


Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen gebruiken we het Cito Volgsysteem. Met de daarbij behorende toetsen bepalen we waar een kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kunnen we goed inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind geven we voortaan de groeigrafiek vanuit dit Cito leerlingvolgsysteem mee bij het rapport/portfolio.

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids