Foto's


Naar de schoolgids index


Schoolfotograaf

Elke twee jaar komt een fotograaf op school. Hij/Zij maakt dan groepsfoto’s en foto’s van de kinderen afzonderlijk. Verder worden er jaarlijks groepsfoto’s gemaakt.

We geven voor een vlotte administratieve afhandeling de adresgegevens van uw kind door aan de fotograaf. U ontvangt vervolgens rechtstreeks van deze firma de foto’s en bent vervolgens geheel vrij om deze al dan niet te kopen.

Foto's op onze site 

Op onze site vindt u een aantal foto’s van leerkrachten, ouders en leerlingen om een indruk te geven van de sfeer en dagelijkse gang van zaken op school. Bij intake op onze school geven ouders wel of geen toestemming voor het publiceren van foto's op deze site. Daarnaast publiceren we foto's van schoolactiviteiten op ISY. Dit is een afgeschermde pagina via het internet.

Om te voorkomen dat er ongewenst foto's van onze leerlingen op het web komen vragen we iedereen die foto's neemt tijdens schoolactiviteiten deze niet te delen op social media wanneer er ook nog anderen dan uw eigen kind(eren) op staan.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids