Hoe informeren wij ouders?

Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven...


Naar de schoolgids index


Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven. We stellen het daarom op prijs wanneer u met vragen en/of opmerkingen contact met ons opneemt. Omgekeerd zullen wij dat natuurlijk ook doen.

Algemene informatie en nieuws

Onze school gebruikt ISY om ouders op de hoogte te stellen en te informeren over allerlei zaken. Bij de inschrijving ontvangt u van ons een persoonlijk wachtwoord en inlogcode voor ISY. Bij nieuws op ISY ontvangt u via de mail een melding dat er nieuws is. 

Compacte schoolgids

Ouders ontvangen via ISY voor aanvang van het nieuwe schooljaar een compacte schoolgids, waarin de aller noodzakelijkste info staat. Klik hier voor deze compacte schoolgids.

Oudergesprekken en rapporten

De oudergesprekken en de planning hiervan gebeuren via ISY.

Begin november:

Zijn de eerste gesprekken met de ouders en de leerkracht. Ouders kunnen dan terecht met al hun vragen.
De leerkracht zal ook een korte toelichting geven over het functioneren van het kind op school, over het gedrag van het kind en over zijn of haar leerprestaties in de afgelopen weken.

In december:

In de tweede week van december krijgen de ouders en leerlingen van groep 8 een uitnodiging voor een pre-advies gesprek.

In februari-maart 

In één van deze twee maanden (afhankelijk van een kort of lang schooljaar) krijgen de kinderen hun 1e rapport mee naar huis en volgt er daarna een gesprek met de ouders. Hierin worden ook de cito-resultaten besproken.

In de 3e week van februari zijn de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8.

In juni

in deze krijgen de kinderen hun 2e rapport mee naar huis. Op aanvraag van leerkrachten of ouders vindt er daarna een gesprek plaats.

Klassikale informatieavonden

In week 2 of 3 van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders op onze school.

Informatieverstrekking bij gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over hun kind.
Bij gescheiden ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor ons het aanspreekpunt. Deze ontvangt dus alle informatie. We gaan er vanuit dat beide ouders deze informatie ook met elkaar delen.

De niet-verzorgende ouder heeft ook recht op informatie, mits deze informatie het kind niet schaadt. Dit recht op informatie laten we over aan het initiatief van de niet-verzorgende ouder. Op individueel niveau kunt u hier met de directie afspraken over maken

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids