Hoe informeren wij ouders?

Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven...


Naar de schoolgids index


Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven. We stellen het daarom op prijs wanneer u met vragen en/of opmerkingen contact met ons opneemt. Omgekeerd zullen wij dat natuurlijk ook doen.

Algemene informatie en nieuws

Onze school gebruikt ISY om ouders op de hoogte te stellen en te informeren over allerlei zaken. Bij de inschrijving ontvangt u van ons een persoonlijk wachtwoord en inlogcode voor ISY. Bij nieuws op ISY ontvangt u via de mail een melding dat er nieuws is. 

Oudergesprekken en rapporten

De oudergesprekken en de planning hiervan gebeuren via ISY.

Informatieverstrekking bij gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over hun kind.
Bij gescheiden ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor ons het aanspreekpunt. Deze ontvangt dus alle informatie. We gaan er vanuit dat beide ouders deze informatie ook met elkaar delen.

De niet-verzorgende ouder heeft ook recht op informatie, mits deze informatie het kind niet schaadt. Dit recht op informatie laten we over aan het initiatief van de niet-verzorgende ouder. Op individueel niveau kunt u hier met de directie afspraken over maken

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids