Hoofdluis


Naar de schoolgids index


Om te vermijden dat hoofdluis de kop opsteekt, controleren we op advies van de GGD alle kinderen regelmatig op hoofdluis.

De controles worden uitgevoerd door een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een instructie gehad van de verpleegkundige van de GGD. Treft men bij uw kind hoofdluis aan, dan wordt u hierover geïnformeerd. De controles worden vlak na een vakantie gehouden.

Treft u hoofdluis aan bij uw kind, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Deze stelt dan de procedure in werking.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids