Protocol effectief en correct internetgebruik


Naar de schoolgids index


De kinderen kunnen op school gebruik maken van internet.
Internet wordt binnen de school gebruikt om het onderwijs te verrijken. 
Ook in methodes, lesmaterialen en onderwijssoftware wordt steeds meer verwezen naar relevante websites voor aanvullend, actueel en/of alternatief materiaal. De software bij methodes kan door kinderen ook via internet benaderd worden.
Voor een effectief en correct gebruik van internet hebben de leerkrachten met elkaar de volgende afspraken gemaakt :

 • Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden;
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken;
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen; wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers meestal niet hun schuld;
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright en AVG nemen wij in acht;
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen;
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders;
 • De Bottel publiceert zelf ook foto’s op hun website. Aan het begin van het schooljaar zal aan ouders gevraagd worden of ze daar bezwaar tegen hebben.  
 • Voor e-mail geldt ook het briefgeheim. Echter op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen inzien;
 • De leerkracht heeft het recht om de “geschiedenis” op de computer te bekijken;
 • Bij misbruik door leerlingen van de computer, ook buiten school,  zullen we de ouders/verzorgers informeren.

Enkele aanvullende tips voor kinderen (ook voor thuis)

 

 • Geeft nooit persoonlijke informatie door op internet. Denk hierbij aan namen, adressen en telefoonnummers.
 • Gebruik een andere naam (nickname) bij spelletjes en chatten.
 • Leg geen verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht/ouders.
 • Verstuur geen e-mail met foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van de leerkracht/ouders
 • Lees en beantwoord geen e-mails van onbekenden en open zeker geen bijlagen gestuurd door onbekenden (daar kan een virus inzitten).
 • Beantwoord geen e-mail waarbij je je niet prettig voelt, of waarvan je weet dat dit niet hoort. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
 • Wil je meer weten over veilig internetten? Ga dan naar: www.diplomaveiliginternet.kennisnet.nl.
 • Tegenwoordig kun je cyberpesten ook melden via www.vraaghetdepolitie.nl (kopje internet). Via www.internetsporen.nl kun je bekijken hoe je de bewijzen van het cyberpesten kunt vastleggen.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids