Verlof aanvragen


Naar de schoolgids index


Voor het aanvragen van verlof, dient u een formulier in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

Klik hier voor het formulier.

De directeur bepaalt waarvoor verlof wordt verleend.

Opmerking:

Het komt steeds vaker voor dat ouders van 4 jarigen verlof aanvragen. Dit is niet wenselijk. Ook de kinderen van groep 1 leren iedere dag ontzettend veel en iedere schooldag die ze missen, is één dag niet geleerd. Bovendien levert dit ook vaker organisatorische problemen als er veel kinderen langdurig afwezig zijn. Dus willen we deze ouders vragen hier verstandig te handelen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids