Verzekering en kostbare spullen


Naar de schoolgids index


Onder de WA-verzekering van de school vallen de personeelsleden, vrijwilligers en de overblijfkrachten. De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens het verblijf op school, evenals datgene wat in schoolverband gebeurt, zoals

  • Schoolreisje
  • Zwemmen
  • Excursie
  • Sportdag
  • Etc.

We verzoeken u uw kinderen geen dure spullen mee te geven. Deze vallen niet onder deze verzekering. Een gsm mag alleen met instemming van de groepsleerkracht mee naar school worden genomen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids