Ziek melden 


Naar de schoolgids index


Ziek melden

Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan komen, kunt u dat mondeling of telefonisch doorgeven. Dat kan via elke leerkracht die u aan de lijn krijgt. U kunt uw niet afmelden via mail omdat berichten via de mail niet tijdig gelezen worden.

Verzuimregistratie

Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht. Indien een leerling om 9.00 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur. Dit verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar die vervolgens contact opneemt met de ouders/verzorgers.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids