Passend onderwijs


Naar de schoolgids index


Als uw kind een rugzakje had, is deze per 01-08-2014 vervallen. Natuurlijk blijven we wel verantwoordelijk voor het bieden van de ondersteuning die nodig is voor uw kind. Daarvoor doen we dan ook een beroep op de middelen van het samenwerkingsverband en gaan gebruik maken van het ondersteuningsteam van ons cluster.

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning:

  • Niveau 1: groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
  • Niveau 2: handelingplan met ondersteuning van de LB-leerkracht Zorg.  
    Lees hier een uitgebreide beschrijving van de basisondersteuning.

Lichte ondersteuning:

  • Niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen. Lees hier een uitgebreide beschrijving van de ondersteuning op niveau 3.
  • Niveau 4: plaatsing SBO.

Zware ondersteuning:

  • Niveau 5: plaatsing SO. Lees hier een uitgebreide beschrijving van de ondersteuning op niveau 4 en 5.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids